Snabbare hörapparat i Linköping

Öronläkare i Nässjö vill att deras patienter snabbare ska få hjälp med att prova ut hörapparat.
Det är läkaren och moderata landstingspolitikern Marie-Louise Ekholm som undrar om patienterna kan vända sig till en speciell klinik i Linköping för snabbare vård. Idag är väntetiden över två år för att få en hörapparat i Nässjö. I Linköping finns landstingsfinansierade Öron-näs-och-halspolikliniken och de erbjuder nu patienter från Jönköpings län snabbare vård. Ekholm undrar nu vad Landstingets sjukvårdsansvarige Roger Hammarström anser om att skicka länets patienter dit.