Flyktingar lockas till motion i nytt projekt

Flyktingar förstärker ofta sina dåliga vanor när de kommer till Sverige. Till exempel röker de mer och rör på sig mindre - och därför har flyktingsektionen i Jönköpings kommun nu startat ett hälsoprojekt.
Enligt Eva Nordanstig på flyktingsektionen finns det undersökningar som visar att flyktingar i allmänhet har sämre hälsa än svenskar. Det kan handla om en situtation i ett helt främmande land - utan socialt nätverk, utan jobb och utan att kunna språket. Många som varit aktiva kan lätt bli sittande hemma. I projektet handlar det om så konkreta saker som tipspromenader och bollsport.