Uppbackning för utbrända chefer

Två nya chefer ska tillsättas inom äldreomsorgen i Nässjö kommun.
De sex chefer som finns idag har gått på knäna. Två chefer har slutat eftersom de har bränt ut sig. Igår tog därför socialnämnden beslut om att två nya chefstjänster ska tillsättas och om ett år ska den nya organisationen utvärderas.