Stopp för nya villor vid Bolmen

Länsstyrelsen stoppar de omdiskuterade planerna på att bygga 14 villor intill sjön Bolmen.
Det är Värnamo kommun som vill häva förbudet att bygga närmare stranden än 200 meter vid Stora Gavlö utanför Dannäs. Men begäran avslås eftersom kommunen inte presenterat tillräckliga skäl för att tillåta hus så nära sjön. Bolmen som anses som mycket viktig att skydda, tycker länsstyrelsen.