Irakkrig påverkar bilhandeln

Det verkar som Irakkriget påverka vår konsumtion. Flera bilhandlare som Nyheterna talat med vittnar om en lugnare vår i bilhallarna än tidigare.
Bilförsäljningen sägs vara en av de bästa och tidigaste konjunkturbarometrarna. När Nyheterna talar med flera bilhandlare i länet, så säger de flesta samma sak. Det är en lugnare inledning på våren än tidigare år och kunderna verkar mer avvaktande. På sina håll talar man rent ut om en Irakeffekt på bilförsäljningen. Det är ingen dramatisk nedgång och än så länge finns det inga siffror som kan bevisa det, men känslan är densamma hos de flesta bilhandlare. Försäljningsstatistiken för mars månad visar visserligen på en uppgång i länet på nästan åtta procent, men det finns en eftersläpningseffekt i statistiken. Bilarna som levererades under mars har i de flesta fall beställts för flera månader sedan. Framtida siffror får visa om det verkligen blev en Irakeffekt på bilhandeln.