Fåglarna räknas i länet

Bofink och lövsångare är de vanligaste fåglarna i länet enligt en studie som länsstyrelsen hållt på med i ett år.
Det finns 20 områden i länet där länsstyrelsen räknar antalet fåglar av alla arter och enligt den första beräkningen är alltså bofinken och lövsångaren våra vanligaste fåglar. Även staren och koltrasten är vanliga i vårt län.