Titel på gravstenen på väg tillbaka?

En del av vår historia håller på att gå förlorad, eftersom så få numera väljer att ha med en titel på gravstenen. Det tycker Jönköpings kyrkogårdschef Lennart Angselius.
Under 1800-talet i början av 1900-talet var det vanligt att det fanns titlar med på gravstenarna, titlar som berättade mycket om den tid och det samhälle den avlidne levt i. Men med tiden blev det nästan fult att på det sättet markera hierarkin i samhället, säger Lennart Angselius, och titlarna försvann från gravstenarna. Och han hoppas att det ska bli vanligare igen. -Vi uppmanar folk att skriva en titel på stenen, för det säger mycket på vårt samhälle, säger han. -Oavsett vad man gjort under sitt liv så har man haft en uppgift, och fyllt en funktion och det är väl fint om det står på gravstenen.