Undersköterskor på Ryhov tas ut i strejk

Kommunal varslar om strejk för drygt 9000 av sina medlemmar inom olika yrken. Det meddelades idag och strejken sätter igång den 23 april om inget hänt i förhandlingarna innan dess.
Här i länet tas 85 undersköterskor vid geriatriska kliniken och medicinkliniken på länssjukhuset Ryhov ut i strejken men arbetsuppgifterna förklaras inte i blockad, alltså får de utföras av andra om det är möjligt. I samtliga kommuner tas parkerings- och trafikövervakare och de som tömmer p-automater ut i strejk. Också de som tar hand om sopor på tippar har varslats om strejk från den 14 maj. Samtidigt varslas om nyanställningsblockad i alla kommuner och landsting och det blir också övertidsblockad för räddningstjänsten.