Privatperson fick rätt mot Habo kommun

En person i Habo har fått rätt mot kommunen i en strid som gällde hur många hemtjänsttimmar denne skulle ha.
Kommunen har ansett att personen, som själv kräver 24 timmars hemstjänst per månad, inte behöver mer 13 timmar. Ärendet har överklagats upp till kammarrätten och där har nu alltså personen fått rätt mot kommunen och får sina 24 timmar per månad.