Högre soptaxa i Jönköping

Idag väntas politikerna i tekniska nämnden i Jönköping höja soptaxan med 15 procent i Jönköping. Höjningen ska ske redan före årsskiftet.
Efter höjningen kommer det att kosta nästan 1800 kronor per år för villaägare att få ett 190-literskärl tömt en gång i veckan och knappt tusen kronor för varannanveckas-tömning.