IHH före med nytt betygssystem

Svenska högskolestudenter kan få betyg enligt ett nytt, internationellt system. Högskoleverkets utredare är positiv till att införa de så kallade ECTS-betygen som redan är etablerade runt om i Europa.
På Internationella handelshögskolan i Jönköping så används redan det här nya systemet parallellt med det nuvarande svenska. Det nya betygssystemet ECTS är sjugradigt med fem godkända betyg och två underkända.