Slitna högstadier ska rustas upp för 300 miljoner

Samtliga högstadier i Jönköping kommer att renoveras och byggas om inom några år. Politikerna har avsatt 300 miljoner för den här satsningen som kan inledas 2006. För behoven är stora.
De flesta högstadier är byggda så tidigt som på 1940- och 1950-talen. Flera har sedan dess inte renoverats i någon större omfattning. Ventilationen har stora brister på sina håll, det är trångbott, lokalerna är inte anpassade för dagens sätt att undervisa och även lärarna har svårt att hitta arbetsplatser värda namnet. Störst är behoven på Ribbaskolan i Gränna men även Kungsängsskolan och Rosenlundsskolan i Jönköping tillsammans med Alfred Dalinskolan i Huskvarna har de största problemen. Hur den här omfattande satsningen ska genomföras utreds just nu på skolförvaltningen och renoveringarna kan komma igång tidigast 2006. Utredningen kommer även att se över antalet skolor och Magnus Rydh (s), ordförande i skol- och barnomsorgsnämnden, säger att det inte finns några ambitioner att lägga ned någon skola. Däremot öppnar han lite för möjligheterna att det kan byggas någon ny skola, till exempel i Tenhult där kraven ofta rests på en egen högstadieskola. - Jag håller alla dörrar öppna, säger Magnus Rydh. Här är skolorna som ska renoveras (i skolförvaltningens nuvarande rangordning): 1. Ribbaskolan, Gränna 2. Kungsängsskolan 3. Alfred Dalinskolan 4. Rosenlundsskolan 5. Flahultsskolan 6. Stadsgårdsskolan 7. Ljungarumsskolan 8. Attarpsskolan 9. Junedalsskolan