Länet klarar inte vårdgaranti för hörselskadade

Jönköpings läns landsting klarar inte besöksgarantin för hörselskadade patienter.
Enligt besöksgarantin ska hörselskadade patienter ha rätt att träffa en läkare inom åtta dagar. Väntetiden vid länets sjukhus är längst i Nässjö där väntetiden är 28 månader medan patienterna i Värnamo bara får vänta åtta månader. Det här visar en undersökning av hörselskadades riksförbund. Inget av länen i landet klarar gränsen för de oprioriterade patienterna i den här undersökningen.