Smaken kommer från rutten Gudrunskog

Den goda vaniljsmaken i glassen kan mycket väl komma från gammal rutten granmassaved efter stormen Gudrun - ved som varken sågverken eller pappersindustrin vill ha. Sådan ved säljs till Norge till företaget Borregaard, som är det enda företaget i världen som av granved tillverkar vanillin, som ger glassen den åtråvärda vaniljsmaken.

Genom att plocka ut rätt delar från den mycket komplexa molekylen lignin som finns i granveden kan det norska företaget framställa syntetiskt vannelin.

Äkta vannelin kommer från vanlijväxtens frökapslar men är mycket dyrare än det syntetiska.

Ur ett ton granved framställer det norska företaget 3 kilo syntetiskt vannelin som är en av världens vanligaste smaktillsatser i olika typer av godsaker och maträtter som ska smaka vanilj, berättar Borregaards informationschef Dag Arthur Aasbo.