Jönköping

Nu ska luften bli bättre

Problemen med den dåliga luften kring Barnarpsgatan ska nu åtgärdas.

Miljökontoret har tagit fram förslag på vad som kan göras för att få ner halten av farliga partiklar i luften.

Miljökontoret föreslår bland annat förbättrad gaturenhållning, hastighetssänkning och bättre planering av trafiken.

Nu ska dom högsta politikerna i Jönköpings kommunstyrelse godkänna det här förslaget.