Värnamo

Ingen kritik från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen riktar ingen kritik mot Värnamo medborgarnämnds handläggning i fallet med bebisen William. Den lille pojken togs ju från sina föräldrar och tvångsomhändertogs av kommunen.

I maj, för snart en månad sen, fick föräldrarna tillbaks vårdnaden av sin halvårsgamle son efter en dom i kammarrätten.

I den domen ansågs att inte alla uppgifter framkommit i medborgarnämndens utredning som låg till grund för beslutet att tvångsomhänderta barnet som nyfödd på BB.

Värnamo medborgarnämnds utredning låg också till grund för domen i länsrätten om att bäbisen skulle vara tvångsomhändertagen enligt LVU, Lagen för vård av unga.

Ett beslut som väckte engagemang och protester från sjukvårdspersonal, som ansåg att föräldrarna kunde ta hand om sitt barn.

Fallet väckte stor uppmärksamhet eftersom ett av skälen var mammans epilepsi och att pappan inte skulle kunna ta hand om barnet.

Det var en privatperson som begärde att länsstyrelsen skulle granska medborgarnämnden i Värnamos agerande och under tiden länsstyrelsens utredning pågick, så anmälde också föreningen pappaliv Värnamo medborgarnämnd.

Länsstyrelsen säger i sitt beslut, när de granskat Värnamo medborgarnämnd att de inte tar ställning till om ifall tvångsomhändertagandet var riktigt eller inte, eftersom det är en domstolsfråga och har behandlats av länsrätt och kammarrätt.

Det länsstyrelsen undersöker, är om utredningen är tillräckligt bra gjord, för att ha barnets bästa i centrum. Och länsstyrelsen kritiserar inte hur utredningen genomförts av Värnamo medborgarnämnd.