Länet

Statliga medel skall minska bristen på psykologer

Bristen på psykologer inom barnhälsovården i Jönköpings län ska rättas till med hjälp av statliga medel.

Just nu söker landstinget efter en samordnare som under ett och ett halvt år ska se över organisationen och möjligheten att hitta fler psykologer.

Redan idag saknar flera barnavårdscentraler i länet psykologer, bland annat på grund av att det inte finns någon utbildningsort i närheten, och dom närmsta åren lär bristen bli ännu större, eftersom flera av dom psykologer som finns går i pension. Det berättade vi i Nyheterna i morse. Runt tio bvc-psykologer behöver landstinget rekrytera dom närmsta åren - och trots tidigare svårigheter tror Annika Lind att det är möjligt.

Psykologerna har till uppgift att stödja barn upp till sex år och deras föräldrar bland annat när det handlar om anknytning och om att bedöma barns utveckling.

Med hjälp av den statliga så kallade psykiatripengen ska landstinget nu anställa en samordnare som ska se över situationen. Men det är inte bara inom barnhälsovården som det kommer att bli brist på psykologer. Av landstingets totalt 94 psykologer så är 22 över 59 år. Och till hösten så kommer landstinget åka ut till dom lärosäten som utbildar psykologer - för att marknadsföra Jönköpings län.