Cheferna i Gislaved nöjda med kommunens lokaler

Chefer och ledare inom skola, barnomsorg och äldreomsorg i Gislaved blir mer och mer nöjda med hur lokalerna sköts. Det framgår av en enkät som kommunens fastighetskontor har sammanställt.

Chefer och ledare på de olika kommunala verksamheterna har fått svara på ett 30-tal frågor om hur de tycker att städning och underhåll av de kommunala lokalerna fungerar.

Enkäten har genomförts sedan 1995 och för varje gång har betyget blivit något högre. På en nio-gradig skala fick fastighetskontoret i år närmare 6,7 poäng.