LÄNET

Större inkomstklyftor i länet jämfört med landet

Skillnaden i inkomster mellan kvinnor och män i Jönköpings län är fortsatt stora. Kvinnor tjänar i genomsnitt 72% av männens inkomst i Jönköpings län, visar siffror från länsstyrelsen och Statistiska centralbyrån. Störst är skillnaderna i Gnosjö och minst i Aneby.

I rapporten framgår också att inkomsterna är lägre i Jönköpings län jämfört med riket som helhet. Detta trots att färre personer är arbetslösa i länet jämfört med rikssnittet. Den genomsnittliga årsinkomsten för en kvinna i Jönköpings län är 198 000 kronor och för en man 274 000 kronor.