Jönköping

Vad vill du veta om din stads historia?

Den frågan ställer nu länsmuseet till jönköpingsborna. Jönköpings kommun har gett museet i uppdrag att ta fram en ny stadshistorisk utställning, som ska stå klar januari 2010.

Nu vill museet att jönköpingsborna lämnar in sina önskemål och förväntningar. Den som har tankar om vad som bör finnas med i utställningen kan man fylla i en enkät på museets webbplats eller på länsmuseet.