Lagstiftning ses över

Socialminister Göran Hägglund är beredd att titta närmare på lagstiftningen som rör försäkringsbolagens rätt att samla och lagra medicinsk och genetisk information om sina kunder.

Socialstyrelsen har nyligen kommit med en kritisk rapport om hur försäkringsbolagen hanterar sån här information när en person ansöker om att få teckna försäkring.

Försäkringsbolagen kan idag bland annat få tillgång till patientjournaler.