Jönköping

Klimatförslag för Jönköping

Fler vindkraftverk i länet, färre lastbilar i Jönköping och fler klimatsmarta alternativ för Jönköpingsborna. Det är något av innehållet i det omfattande klimatförslag som Jönköpings kommun tagit fram.

Centerpartiets kommunalråd i Jönköping, Ann-Mari Nilsson är en av dem som arbetat med förslaget, och hon menar att det inte bara är politikerna som ska stå för förändringen utan räknar med att också den enskilde Jönköpingsbon bidrar.

Förslaget om klimatåtgärder ska nu skickas på remiss till såväl organisationer som näringsliv och stort fokus ligger på hur man ska minska transporterna i och runt Jönköping.

Det handlar då bland annat om de så kallade miljözonerna där lastbilar ska förbjudas att åka. Man vill också satsa på att så många transporter som möjligt ska köras på järnväg istället för på motorväg.

Förslagen beräknas i nuläget kosta 21 miljoner kronor. En summa som kan tyckas vara låg med tanke på de omfattande förändringarna. Men den har sin förklaring enligt Ann-Mari Nilsson.

I december ska kommunfullmäktige fatta beslut angående det här klimatförslaget som alltså nu skickas på remiss.