Jönköping

Stöd till utsatta kvinnor

I Jönköpings kommun planeras ett nytt sätt att stödja utsatta kvinnor. Tanken är att också kvinnor som själva har missbruksproblem snabbare ska kunna få hjälp.

Idag finns 10 platser för dessa kvinnor i något som kallas Q-Bo. Men helger och kvällar finns ingen möjlighet för kvinnorna att få stöd.

Andra boenden för utsatta kvinnor finns till bara för dom som inte har missbruksproblem.

Politikerna i socialnämnden har sagt ja till att verka för en start av den nya behandlingsformen och vill att man ska undersöka om Kärrarps gård i centrala Jönköping kan byggas om så att den kan inrymma både tillfälliga och mer långvariga boenden för kvinnor som behöver akut stöd.

Nu är det kommunfullmäktige som ska ta ställning till förslaget.