Skogen

Brist på rönn, sälg och asp

På grund av att älgarna har varit för många de senaste 30 åren finns idag knappt någon äldre skog av till exempel rönn, enligt Skogsstyrelsen.

Det märks framförallt på rönnen som är en ganska kortlivad trädart.

- De unga plantorna har betats så hårt att det i princip inte sker någon rekrytering av rönn i skogen idag. Och det innebär att det är väldigt ovanligt med gamla och grovstammiga rönnar, vilket för 30-40 år sen inte alls var ovanligt, säger Lars Bengtsson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Lars Bengtsson på skogsstyrelsen menar att även om älgstammen varierat regionalt efter hur hög avskjutning man har haft under åren så finns det här problemet i hela landet, även i Norrbotten.

Men det är inte bara rönnen som har problem i de svenska skogarna, även när det gäller sälg och asp finns problem med att nya skott och plantor betas ner. Å Bristen på rönn, sälg och asp i skogen ÄR framtida hot mot den biologiska mångfalden, det menar naturvårdsspecialist Lars Bengtsson.

- Det är en mängd arter som är knutna framförallt till de grova och äldre stadierna av de här trädslagen. Framförallt vedlevande insekter, men även lavar och svampar. För aspen rör det sig om tusen olika arter som har sin hemvist just på aspen. Och nästan alla de här arterna har sin hemvist på de gamla och frova stadierna. Det finns relativt gott om grov asp men efter hand som den dör ut så fyller det inte på underifrån. Det är inget akut problem idag men det kommer att bli det om det här fortsätter, säger Lars Bengtsson.