Länet

En av fem rektorer känner sig hotad

En av fem rektorer har utsatts för hot eller våld. Det visar en enkät från Sveriges skolledarförbund, som nu framhåller att skolan måste bli en säkrare arbetsplats.

Skolledaryrket är svårt att klara av eftersom man som  rektor är pressad från flera håll, det säger Jan-Åke Andersson som är ordförande i Jönköpingsdistriktet för skolledarförbundet.

Jan-Åke Andersson är själv rektor i Eksjö och han har själv blivit utsatt för hot, han även känner till ett tillfälle där en rektorskollega utsatts för våld.

Jan-Åke Eriksson tror däremot inte att så många som var femte rektor kan ha utsatts i hans distrikt, vilket Sveriges skollerarförbund menar, utan tror att det är värre i stora städer och i vissa stadsdelar.