Värnamo

Avloppsystem håller inte måttet

Vid sjön Hindsen vid Värnamo finns alltför många fastigheter som inte har tillräckligt bra avlopp. Det visar en inventering som miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gjort.

Sjön Hindsen är reservvattentäkt för Värnamo stad och är klassad som riksintresse, det säger miljöinspektör Karin Eskilsson.

Det finns äldre sommarstugor som inte har avlopp som räcker till när stugorna renoverats och utökats med dusch och tvättmaskin.

Nu diskuterar kommunstyrelsen i Värnamo om det ska utredas om ett område nordväst om Hindsen, mellan Nederby, Lindsta, Näsudden och Hindsekind ska ha kommunalt vatten och avlopp eller inte. Det ligger bara några kilometer från Värnamo stadoch skulle vara en mångmiljoninvestering i så fall. Annars måste varje fastighetsägare själv eller tillsammans med grannen ta itu med sitt bristfälliga avlopp.