Länet

Hårdare sjukförsäkringsregler

Den första juli träder nya och mycket hårdare regler i kraft för den som får sjukersättning.

Bland annat införs en övre gräns för hur länge en sjukskrivning kan gälla.

Det här är den största förändringen på många år, säger Eva Lövgren på försäkringskassan.

- Det blir en ny regelförändring här från den första juli som kräver mer arbete tidigt i sjukfallen. Det kommer bli begränsningar när det gäller hur länge man kommer att kunna uppbära sjukpenning. Syfter är att man inte ska kunna ha sjukpenning mer än ett år max. Det här är den största förändringen som har skett på över 15 år inom socialförsäkringen, säger Eva Löfgren på Försäkringskassan.

De nya striktare reglerna vid sjukersättning kommer att betyda en stor omställning för de sjukskrivna, men också för försäkringskassorna. En massiv utbildning pågår och ett stort antal handläggare nyanställs.

De största förändringarna i regelverket förutom att sjukpenningen sänks med fem procent, är att tiden det är möjligt att vara sjukskriven begränsas till ett år, med möjlighet att ansöka om förlängning på ytterligare 550 dagar. Men redan efter 90 dagar kommer sjukskrivna att rehabiliteras genom att tvingas ändra arbetsuppgifter, och efter 180 dagars sjukskrivning så får den sjuke ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

Och om någon ska kunna vara sjukskriven längre än den maximala tiden på 914 dagar och få så kallad sjukpension, så måste man från och med den första juli vara mycket sjuk, säger Eva Lövgren.

- Det ska röra sig om kroniska sjukdomar och skador där medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att man får tillbaka någon arbetsförmåga. Så, det kommer att bli tuffare. Några kommer kanske inte att få ett arbete och det är klart, då är ju risken den att man får söka försörjningsstöd istället. Men det är ju inte det vi vill. Vi vill ju att folk ska arbeta istället, säger Eva Lövgren, enhetschef på försäkringskassan i Skaraborg.