Tung arbetsbelastning på rektorerna i Värnamo

Varje rektor i Värnamo har i snitt 53 lärare under sig. Det är mer än dubbelt så många anställda som man bör ha, enligt den målsättning som Sveriges Skolledarförbund satt.
- Vi tycker att det är för många, säger Ulf Svenzon, rektor i Värnamo.  

Förutom ansvaret för eleverna så har rektorer personalansvar med medarbetarsamtal och lönesamtal och på vissa håll även administrationsuppgifter.

Sveriges Skolledarförbund har som målsättning av varje rektor har ansvar för som mest 25 anställda. På Prästängsskolan i Eksjö når man nästan dit. Där går det en rektor på 30 anställda.

Men i till exempel Mullsjö finns det bara en rektor på Trollehöjdskolan som har 55 anställda. Värst är situationen på grundskolorna i Värnamo kommun där varje rektor har i snitt 53 lärare under sig.  Dessutom tillkommer all annan skolpersonal.

- Ju fler man har desto svårare blir det att klara uppdraget, säger Ulf Svenzon till nyheterna.