Självmord på korttidsboende ska utredas av socialstyrelsen

Den tredje juni skrevs en 80-årig man ut från psykiatriska kliniken i Jönköping. Två dagar senare tog han livet av sig på ett korttidsboende i samma stad. Nu ska händelsen utredas av Socialstyrelsen.

Mannen som led av depression vårdades på sjukhus en tid. Efter det skrevs han ut till ett korttidsboeende som skulle kontrollera hur den ordinerade behandlingen hjälpte mot mannens ångest och oro. De skulle även planera för framtida hjälp och stöd.

Efter två dagar rapporterade personalen att mannen hade självmordstankar. När sjuksköterskan kom hade han somnat. Morgonen efter hade han gjort ett självmordsförsök och hans liv gick inte att rädda.

Händelsen är nu anmäld enligt lex Maria.