Jordbruket

Böndernas administration ska kosta mindre

Jordbruksverket har beslutat om en handlingsplan för att minska de administrativa kostnaderna för Sveriges bönder.

I handlingsplanen, som skickades till regeringen idag, finns förslag på hur kostnaderna inom Jordbruksverkets verksamhetsområde skulle kunna minska med mellan 50 och 70 miljoner kronor.