Vetlanda

Vetlandabo DO-anmäler Länsstyrelsen i Kronoberg

En kvinna från Vetlanda menar att hon har blivit utsatt för diskriminering på grund av hennes utländska ursprung och anmäler därför länsstyrelsen i Kronoberg till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Kvinnan gjorde en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO, för att hon kände sig orättvist behandlat  när hon sökte jobb. Kvinnan hade sökt en tjänst på länstyrelsen i Kronobergs län som hon var utbildad för hade yrkeserfarenhet inom.

Trots det fick hon inte ens komma på intervju, istället fick tre andra sökande chansen. Kvinnan hävdar att hon tagit del av de tre personernas meritförteckningar som hon menar inte var bättre än hennes. Kvinnan menar därför att hon har blivit utsatt för diskriminering på grund av hennes utländska ursprung och anmäler därför länsstyrelsen i Kronoberg.