ARBETSMILJÖ

Armband mot polisgnäll

Snart kan en annorlunda metod få bort eventuellt gnäll bland poliserna i Jönköping. Idén kommer från polisen i Gävleborg, där armbandet testas.

Det var när Christina Ronquist vid Gävlepolisen tyckte att kollegorna klagade för mycket som hon kom på att ett gnällarmband skulle kunna få stopp på klagandet.

Idén är enkel och egentligen är det inte armbandet i sig som är det viktiga. Snarare handlar det om att skapa en medvetenhet om hur man gnäller för att kunna undvika det och bidra till en bättre arbetsmiljö.

När Christina Ronquist berättade för sina kollegor om armbandet i våras var det genast ett par stycken som nappade.

När Ulrika Hjerpe, polisens värdegrundssamordnare i Gävleborg, sedan hörde talas om armbandet tvekade hon inte att lyfta idén.

Ulrika Hjerpe skickade in armbandsidén till Rikspolisstyrelsen som nu i sin tur har tipsat andra län om metoden.