Värnamo

Bosnier vill ha egen äldrevård

Var elfte kommuninvånare i Värnamo kommun är från Bosnien. Många av dem börjar bli gamla och det är lätt att de blir isolerade. För att bryta isoleringen vill bosniska föreningen öppna dagcentral och en vårdavdelning med bosnisk personal.

Sead Maslan är ordförande i bosniska föreningen och han menar att många äldre tappar minnet och då också svenska språket.

- Det är en isolering från svenska samhället och det är många som bor ensamma som inte träffar någon annan, säger Sead Maslan.

Fler än 600 bosnier i Värnamo är över 65 år. Bosniska föreningen vill motverka många äldres isolering. Bland annat vill de köpa en minibuss, åka runt och samla in ensamma äldre till föreningslokalen, bjuda på frukost och lunch och ordna aktiviteter på hemspråket.

Föreningen vill skapa en slags dagcentral för äldre. Redan idag finns ett bibliotek med 450 böcker på bosniska, filmer osv. Men målet är framförallt att träffas och prata. För Sead Maslan ser många ensamma och isolerade äldre bosnier i Värnamo.

Men bosniska föreningen anser också att det finns behov av en vårdavdelning med 12 - 16 platser, där personalen ska vara bosnisk. Det ska också serveras bosnisk mat, för det är svårt för äldre att äta ordentligt om inte maten är välbekant säger Sead Maslan. Nu vill de ha projektbidrag för att komma igång, för bosniska föreningen är redo.

- Vi hoppas att politikerna i Värnamo kommun ska ge oss ett positivt svar på det här projektet. Och när vi får signal om att allt är okej så ska vi börja, säger Sead Maslan.

Karin Malmsten
karin.malmsten@sr.se