Vättern

Begränsningar för fisket i Vättern

De som brukar fiska i Vättern får nu tänka till litet extra. Fiskeriverket har nämligen beslutat om nya regler både när det gäller fredningstider och kräftburar.

Och Michael Bergström, som är fisketillsynsman, säger att alla som fiskar i Vättern berörs av de nya reglerna.

Förändringen innebär en begränsning av fisket och att fredningstiden för röding, öring och sik förlängs med två veckor.

Anledningen till den här förlängda fredningstiden är att vattnet i Vättern har blivit varmare och fiskarna har därför börjat leka senare.

Kräftfisket påverkas också. Nu måste kräftburarna ha flyktöppningar som innebär att kräftor under 10 cm själva kan krypa ut. Och kräftsumpar ska i fortsättningen vara märkta.