länet

Reagerar mot uppluckring av strandskydd

Både Naturvårdsverket och Svenska Turistföreningen reagerar mot regeringens planer på att luckra upp strandskyddet.

Strandskyddet kom till år 1975 och innebär att man inte får bygga närmare stranden än 100 meter.

Men många glesbygds- och inlandskommuner vill locka invånare genom att bygga nära vattnet.

Under förra året kom det i Jönköpings län in 178 ansökningar om dispens från strandskyddet.

Naturvårdsverket och turistföreningen befarar att såväl friluftsliv som växt- och djurliv drabbas om strandskyddet luckras upp.