länet

Rakel - nytt polisradiosystem år 2010

Polisens nya radiosystem Rakel, kommer att börja användas av polisen i Jönköpings län under 2010, skriver Smålands-tidningen. Rakel ska vara ett effektivare kommunikationsmedel än det nuvarande hos polisen.

Rakel har redan börjat användas av polisen i bland annat Kronoberg och Västmanland och sägs vara ett effektivare kommunikationsmedel jämfört med det nuvarande systemet då det räcker med ett anrop för att sammankalla ett flertal poliser.

Det är även tänkt att räddningstjänsten ska använda RAKEL i framtiden, men där är det upp till varje enskild kommun att avgöra om det ska tas i bruk.