Tranås

Rondeller bör namnges

Bent E Carlsson (s) i Tranås vill att dom nya rondellerna ska döpas med namn som anknyter till kommunen.

I en motion föreslår han att allmänheten kan bjudas in att ge namnförslag till Tranås rondeller.