Länet

Damerna ska ut i trafiken

Trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Jönköpings län vill tillsammans med Pensionärernas riksorganisation PRO, starta en utbildning för att lära äldre kvinnor att köra bil igen.

Oftast är det mannen som kör, medan kvinnan sitter i passagerarsätet, och går mannen bort eller blir sjuk, kan kvinnan bli mycket isolerad trots att hon har en bil, det menar PRO.

Att det är mannen som kör bekräftas av Bengt Erik Olsson och Gunnel Holländer, på besök i Jönköping:

Körutbildningen för äldre kvinnor är förmodligen unik i landet och drar igång i höst.

Förutom att undvika den isolering många kvinnor riskerar att hamna i när dom inte vågar köra, handlar också om att få kvinnorna att våga ta plats vid ratten vid ett tidigare skede, när mannens körförmåga kanske försämras, säger Åke Qvarnström, chefskonsulent på NTF i Jönköpings län.

Samtidigt diskuteras äldres problem att hänga med i trafiken. Men Leif Pettersson, trafiksäkerhetsansvarig på PRO i Jönköpings län tycker inte att äldre ska avstå från att köra. NTF kommer att sköta den teoretiska delen av kursen, medan en körskola kommer in och ger praktisk utbildning.