Länet

Många är misstänksamma mot chefernas motiv

Många i länet tror att personer i chefsroller jobbar för sin egen vinnings skull. 

Nästan 80 procent av smålänningarna litar på sin egen chef, vilket är en lägre siffra än riksgenomsnittet, men inte ens hälften av befolkningen i Sverige litar på chefer i allmänhet. Så många som en av fem svenskar tror att det är vanligt att chefer ljuger.

Det visar en ny undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna. I undersökningen ifrågasätts främst chefens motiv till att vara just chef och chefsrollen förknippas med höga löner och bonusar.