Landet

Riksbanken höjer räntan

Efter att Riksbanken höjde reporäntan igår så följer nu flera banker och bolåneinstitut efter.

SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, höjer sin tremånadersränta och sin ettåriga ränta på bolån med 0,12 respektive 0,18 procentenheter. Och flera banker höjer räntorna på motsvarande sätt, bland andra Ikanobanken och Icabanken.