Folkpartiet

Viktigt med barn och gamla

När folkpartiet ska vässa sin barn- och äldreomsorgspolitik så finns två länsbor med i arbetsgruppen, som ska fokusera på barn och äldre i den politiska debatten.

Det är riksdagsledamoten Tobias Krantz från Jönköping som leder gruppen som ska ska lyfta upp situationen för barn och äldre i den politiska debatten. Det ska då bland annnat handla om hur man tar tillvara äldres kunskaper.

Landstingspolitikern Stig-Arne Tengmer från Jönköping är också med i gruppen som ska presentera vad de kommit fram till i februari nästa år.