Länets kommuner

Svagt intresse för brottsbekämpning

Det verkar vara svalt engagemang bland länets kommuner för att samarbeta med polisen när det gäller minskad brottslighet och ökad trygghet.

Bara fyra av länets tretton kommuner har anmält sig till en nätverksträff som Polisen har bjudit in till. Samverkan polis och kommun- för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela länet, är temat.

Nu skickar polisen en ny inbjudan för att få fler kommuner att nappa.