Habo

Ekarna ska bort

De grannar som protesterat mot planerna på att flera gamla ekar i en ekbacke i Bränninge i Habo kommun ska ersättas med hus, fick inget gehör för sina protester. Det står klart efter att regeringen gått igenom fallet.

Därmed får Habo kommun istället klartecken till att bygga bostäder i området.

Ägaren till marken ville ta ner ett antal stora ekar för att göra plats för 14 villor i området men grannarna ville rädda det vackra området och hävdade att det är ett kulturarv som förstörs om ekarna tas bort.