Jönköping

Hotell anmält till Handikappombudsman

Stora Hoteller har anmälts till Handikappombudsmannen. Orsaken är att den nya entrén inte är tillgänglig för den som har rollator eller sitter i rullstol.
Vid den ingång som rörelsehindrade hänvisas till finns heller ingen ringklocka för att påkalla personalens uppmärksamhet.