länet

Vi läser färre böcker än i andra län

I Jönköpings län är bokläsandet mindre än för svenskar i allmänhet.

Knappt 16 minuter per dag ägnas åt att läsa böcker. Och det är bara i Jämtland som invånarna läser mindre.

Mest tid att läsa böcker spenderar Stockholmarna med nästan 25 minuter per dag.

Undersökningen om svenska läsvanor har gjorts av företaget Research International.