Vaggeryd

Kommunen på krigsstigen mot försvaret

Nu är Vaggeryds kommun trött på att försvaret står i vägen för kommunens profil som hästkommun.

Bengt Dahlqvist, moderat ordförande i kommunstyrelsen i Vaggeryd, är besviken:

Fortifikationsverket har tidigare lagt ut gården Hallafors vid skjutfältet i Skillingaryd till försäljning, något som kommunen har väntat på i flera år. Men nu har försvaret plötsligt dragit tillbaka försäljningen.

Bengt Dahlqvist:

- Jag har kontakt med någon som har lämnat anbud och de är ju väldigt besvikna. Jag har kontakt med hembygdsrörelsen och där är man också väldigt besviken. Men jag vet inte om det hjälper, säger Bengt Dahlqvist.

I flera år har Fortifikationsverket, som är försvarets fastighetsavdelning, lovat att släppa gården Hallafors, som ligger vid skjutfältet, till försäljning. Och i våras annonserades den ut. Många var intresserade av att köpa den, bland annat för att göra om den till hästgård.

Men nu har Fortifikationsverket plötsligt stoppat affären. För gården ligger i försvarets så kallade bullerzon, som omger skjutfältet, och då måste man ta särskild hänsyn till alla som bor där. Något som försvaret missat trots år av diskussioner med Vaggeryds kommun.

Men Bengt Dahlqvist har svårt att förstå logiken i försvarets resonemang. För en annan gård, som är privatägd, ligger bara 180 meter ifrån Hallafors och i samma bullerzon. Den gården har nyligen bytt ägare och det hade Fortifikationsverket inga synpunkter på. Så nu skriver han till försvaret och kräver en förklaring.

- Det är på något vis ologiskt att påstå att det bullrar mer i den ena än i den andra fastigheten när de ligger så nära. De ligger i princip lika långt från skjutfältsgränsen båda två, säger Bengt Dahlkvist.

Bengt Dahlkvist menar att den här gamla bullerzonen är förlegad, den är anpassad efter 70-talets artilleribeskjutning. Idag används skjutfältet bara för lättare vapen och då behöver man inte ta samma hänsyn till grannarna.

Men det argumentet får inte försvaret att ändra sig. För det tar flera år att ändra tillståndet för en bullerzon, säger Stefan Magnusson, markdirektör på Fortifikationsverket.

- Man kan säga att den här tillståndsprövningen i regel tar mellan fyra och fem år. Sedan kan den ta olika lång tid om den är komplicerad eller om den är en komplicerad bild av kringboende. Och just i Skillingaryd är det en komplicerad bild av kringboende och då kan den processen ta längre tid, säger Stefan Magnusson.

Rebecka Montelius
rebecka.montelius@sr.se