jönköping

Fortsatt strid om hotell-tillgänglighet

När Stora Hotellet för en tid sedan anmäldes till Handikappombudsmannen så blev resultatet torftigt, det menar anmälaren som nu gör en uppföljning på den här anmälan.

Orsaken till anmälan var i det första steget att hotellets nya entré inte är tillgänglig för den som har rollator eller sitter i rullstol och att det inte heller fanns någon ringklocka för att påkalla personalens uppmärksamhet.

Handikappombudsmannen har avslutat ärendet utan att anmälaren tycker sig har fått något besked om vilka åtgärder man har vidtagit - inte heller några ursäkter har framförts. Anmälaren anser sig fortfarande vara diskriminerad och fortsätter därför att strida.