Svag dollar drabbar träindustrin

Dollarns kraftiga ras den senaste tiden är ett stort orosmoln för många företag.
Sen toppnoteringen runt 11 kr så kostar en dollar idag under 8 kronor. Det är den för Jönköpings län så viktiga träindustrin som är drabbas allra hårdast. Den sjunde juni 2001 passerade dollarn för första gången 11 kronors vallen, idag kostar den runt 7,70. Nedgången får konsekvenser, både positiva och negativa. För den som vill åka över till USA så blir det betydligt billigare att handla. Men för den företagare som säljer till USA får denne betydligt sämre lönsamhet på sina affärer. Den svenska träbranschen är väldigt beroende av vad en dollar kostar, skillnaden kan betyda vinst eller förlustaffärer. Dom senaste åren har varit gynnsamma, en av förklaringarna till det har varit den svaga kronan som gjort att svenska träprodukter kunnat hävda sig mycket väl på den internationella marknaden. Men allt eftersom dollarn försvagas så försämras lönsamheten generellt i branschen. I Kanada har man en egen valuta, men den följer i princip den amerikanska Dollarn och har således försvagats. Nu ser kanadensiska företag möjligheter att på allvar börja sälja träprodukter i Europa, vilket skulle innebära en hårt slag mot den svenska träbranschen.