Nytt samarbete underlättar för långpendlare

Länstrafikbolagen i Jönköping, Skåne, Blekinge, Kalmar och Hallands län ska arbeta för att förenkla för långpendlare på buss och tåg.
Främst ska samarbetet underlätta för pendlare som reser längre sträckor över en länsgräns. I dag tvingas nämligen såna pendlare ofta att köpa två olika periodkort. Med ett nytt samarbete skulle det räcka med ett kort. - Även om själva resmöjligheterna finns i dag, är det ändå i vissa fall långpendlare tvingas lösa två periodkort, säger Ulf Pettersson på Länstrafiken Kronoberg, som tror att det här bler allt mer aktuellt i framtiden eftersom långpendlandet i samhället ökar.