Eksjö kommun säger upp fler

Eksjö kommun kommer att forsätta säga upp anställda för att få ekonomin att gå ihop. Nu flaggar socialnämndens ordförande Kjell Axell för att anställda inom äldre och handikappomsorgen får gå får gå när socialföraltningen tvingas hårdbanta.
I går blev det känt att kommunen varslar 21 anställda inom skola och barnomsorgen om uppsägning för att spara drygt 9 miljoner kronor. Och nu säger Kjell Axell att fyra eller fem personer inom socialförvaltningens område också kommer att sägas upp. Främst är det personal inom kostverksamheten som kommer att få gå, det vill säga kökspersonal, men också anställda inom äldreomsorgen. Bakgrunden är minskade skatteintäkter i Eksjö kommun vilket tvingat kommunen att snabbt dra åt svångremmen och banta all verksamhet med drygt två procent. Det är mycket sällsynt att en kommun tvingas säga upp anställda. Att Eksjö kommun nu tar till en så drastisk åtgärd tyder på att kommunledningen betraktar det ekonomiska läget som mycket allvarligt.